Sysselsättningsgrad, Gotlands län

Gotlands län omfattar 3 134 kvadratkilometer landyta och har 61 173 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 81,5 procent (2022).

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.