Medianinkomst, Gotlands län

Gotlands län omfattar 3 134 kvadratkilometer landyta och har 60 124 invånare. Värdet för medianinkomst är det lägsta i landet med 265 809 kronor (2019).

Medianinkomst för personer som är 20 år eller äldre och boende i Sverige den 31/12 uttryckt i 2019 års priser. Inkomstmåttet som används kallas för Sammanräknad förvärvsinkomst och består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomster också inkomster från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan.