Medianinkomst, Gotlands län

Gotlands län är till landytan det näst minsta länet i Sverige. Länet består av 1 kommun och har en landareal på 3 151 kvadratkilometer, vilket är ungefär 1 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Visby.

Medianinkomst för personer som är 20 år eller äldre och boende i Sverige den 31/12 uttryckt i 2018 års priser. Inkomstmåttet som används kallas för Sammanräknad förvärvsinkomst och består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomster också inkomster från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan.