Befolkningsökning, Gotlands län

Gotlands län omfattar 3 134 kvadratkilometer landyta och har 60 124 invånare. Värdet för befolkningsökning är det sjätte högsta i landet med 2,6 procent, treårsbasis (2017-2020).

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.