Befolkningsökning, Gotlands län

Gotlands län omfattar 3 134 kvadratkilometer landyta och har 61 173 invånare. Värdet för befolkningsökning är nära genomsnittet med 1,5 procent, treårsbasis (2020-2023).

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.