Befolkningsökning, Gotlands län

Gotlands län är till landytan det näst minsta länet i Sverige. Länet består av 1 kommun och har en landareal på 3 151 kvadratkilometer, vilket är ungefär 1 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Visby.

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.