Medelålder, Gotlands län

Gotlands län omfattar 3 134 kvadratkilometer landyta och har 61 173 invånare. Värdet för medelålder är det högsta i landet med 45,7 år (2023).

Medelålder på befolkningen boende i länet den 31 december varje år.