Medelålder, Gotlands län

Gotlands län omfattar 3 134 kvadratkilometer landyta och har 60 124 invånare. Värdet för medelålder är det högsta i landet med 45,2 år (2020).

Medelålder på befolkningen boende i länet den 31 december varje år.