Anställda i länet, Gävleborgs län

Gävleborgs län omfattar 18 113 kvadratkilometer landyta och har 287 334 invånare. Värdet för anställda i länet är nära genomsnittet med 7 501 antal anställda (år 2022).

Antal anställda i kommun eller region. Som anställda räknas personer som:
- Vid tidpunkten för svarstillfället är anställda på något av företagets arbetsställen

- För vilka arbetsgivaren är skyldig att redovisa A-skatt

- För vilka ersättningen under aktuell månad beräknas uppgå till 1 000 kronor eller mer
- Är visstidsanställda på hel- eller deltid, som exempelvis vikarier, säsongsanställda och timanställda