Andel förtidspensionärer, Gävleborgs län

Gävleborgs län omfattar 18 113 kvadratkilometer landyta och har 287 502 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det femte högsta i landet med 5,1 procent (2020).

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.