Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen), Gävleborgs län

Gävleborgs län omfattar 18 113 kvadratkilometer landyta och har 287 502 invånare. Värdet för arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) är det tredje högsta i landet med 10,6 procent (2020).

Procentuell andel av den registerbaserade arbetskraften, 16-64 år, som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på registerdata från Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshetssiffrorna från SCB:s AKU. Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas beror på att dessa inte är tillgängliga på kommunnivå.