Andel företagare, Gävleborgs län

Gävleborgs län omfattar 18 113 kvadratkilometer landyta och har 287 334 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 8,6 procent (2022).

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.