Sysselsättningsgrad, Gävleborgs län

Gävleborgs län omfattar 18 113 kvadratkilometer landyta och har 287 334 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 80,3 procent (2022).

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.