Andel högutbildade, Gävleborgs län

Gävleborgs län omfattar 18 113 kvadratkilometer landyta och har 287 502 invånare. Värdet för andel högutbildade är det lägsta i landet med 20,3 procent (2020).

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.