Befolkningsökning, Gävleborgs län

Gävleborgs län omfattar 18 113 kvadratkilometer landyta och har 287 334 invånare. Värdet för befolkningsökning är det tredje lägsta i landet med −0,6 procent, treårsbasis (2020-2023).

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.