Befolkningsökning, Gävleborgs län

Gävleborgs län omfattar 18 113 kvadratkilometer landyta och har 287 502 invånare. Värdet för befolkningsökning är det femte lägsta i landet med 0,7 procent, treårsbasis (2017-2020).

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.