Befolkningsökning, Gävleborgs län

Gävleborgs län är till landytan det 7:e största länet i landet. Länet består av 10 kommuner och har en landareal på 18 200 kvadratkilometer, vilket är ungefär 4 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Gävle.

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.