Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU), Dalarnas län

Dalarnas län omfattar 28 030 kvadratkilometer landyta och har 288 310 invånare. Värdet för arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU) är det sjätte högsta i landet med 8,1 procent (2023).

Arbetslösheten beräknas som antalet arbetslösa som andel av antalet personer i arbetskraften i ålder 15-74. Arbetskraften består av arbetslösa och sysselsatta. En person räknas som arbetslös om denna inte är sysselsatt men kan börja ett arbete inom 14 dagar och aktivt har sökt arbete under de senaste 4 veckorna eller inväntar att börja ett arbete inom tre månader efter mätveckan.