Anställda i länet, Dalarnas län

Dalarnas län omfattar 28 030 kvadratkilometer landyta och har 288 310 invånare. Värdet för anställda i länet är nära genomsnittet med 8 252 antal anställda (år 2022).

Antal anställda i kommun eller region. Som anställda räknas personer som:
- Vid tidpunkten för svarstillfället är anställda på något av företagets arbetsställen

- För vilka arbetsgivaren är skyldig att redovisa A-skatt

- För vilka ersättningen under aktuell månad beräknas uppgå till 1 000 kronor eller mer
- Är visstidsanställda på hel- eller deltid, som exempelvis vikarier, säsongsanställda och timanställda