Största privata arbetsgivare, Dalarnas län

Dalarnas län omfattar 28 030 kvadratkilometer landyta och har 287 676 invånare. Största privata arbetsgivare är ABB Power Grids Sweden AB med 2 725 anställda (nov 2020).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.