Andel förtidspensionärer, Dalarnas län

Dalarnas län omfattar 28 030 kvadratkilometer landyta och har 288 310 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 4,7 procent (2023).

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.