Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen), Dalarnas län

Dalarnas län omfattar 28 030 kvadratkilometer landyta och har 288 387 invånare. Värdet för arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) är nära genomsnittet med 6,9 procent (2021).

Procentuell andel av den registerbaserade arbetskraften, 16-64 år, som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på registerdata från Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshetssiffrorna från SCB:s AKU. Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas beror på att dessa inte är tillgängliga på kommunnivå.