Nyföretagande, Dalarnas län

Dalarnas län omfattar 28 030 kvadratkilometer landyta och har 287 676 invånare. Värdet för nyföretagande är nära genomsnittet med 10,6 per 1 000 inv, 16-64 år (2020).

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i länet i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.