Andel företagare, Dalarnas län

Dalarnas län omfattar 28 030 kvadratkilometer landyta och har 287 676 invånare. Värdet för andel företagare är det sjätte högsta i landet med 6,2 procent (2019).

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.