Andel företagare, Dalarnas län

Dalarnas län omfattar 28 030 kvadratkilometer landyta och har 288 310 invånare. Värdet för andel företagare är det sjätte högsta i landet med 9,2 procent (2022).

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.