Sysselsättningsgrad, Dalarnas län

Dalarnas län omfattar 28 030 kvadratkilometer landyta och har 288 310 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det femte högsta i landet med 82,3 procent (2022).

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.