Andel högutbildade, Dalarnas län

Dalarnas län omfattar 28 030 kvadratkilometer landyta och har 287 676 invånare. Värdet för andel högutbildade är det näst lägsta i landet med 20,6 procent (2020).

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.