Befolkningsökning, Dalarnas län

Dalarnas län omfattar 28 030 kvadratkilometer landyta och har 288 310 invånare. Värdet för befolkningsökning är det femte lägsta i landet med −0,1 procent, treårsbasis (2020-2023).

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.