Befolkningsökning, Dalarnas län

Dalarnas län omfattar 28 030 kvadratkilometer landyta och har 287 676 invånare. Värdet för befolkningsökning är det fjärde lägsta i landet med 0,5 procent, treårsbasis (2017-2020).

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.