Befolkningsökning, Dalarnas län

Dalarnas län är till landytan det 4:e största länet i landet. Länet består av 15 kommuner och har en landareal på 28 197 kvadratkilometer, vilket är ungefär 7 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Falun. 1997 bytte länet namn från Kopparbergs län till nuvarande Dalarnas län.

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.