Medelålder, Dalarnas län

Dalarnas län omfattar 28 030 kvadratkilometer landyta och har 287 676 invånare. Värdet för medelålder är det fjärde högsta i landet med 43,9 år (2020).

Medelålder på befolkningen boende i länet den 31 december varje år.