Medelålder, Dalarnas län

Dalarnas län omfattar 28 030 kvadratkilometer landyta och har 288 310 invånare. Värdet för medelålder är det tredje högsta i landet med 44,6 år (2023).

Medelålder på befolkningen boende i länet den 31 december varje år.