Företagens lönsamhet, Blekinge län

Blekinge län omfattar 2 931 kvadratkilometer landyta och har 158 740 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är nära genomsnittet med 12,7 procent (2021).

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.