Andel förtidspensionärer, Blekinge län

Blekinge län omfattar 2 931 kvadratkilometer landyta och har 159 056 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 4,8 procent (2020).

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.