Andel företagare, Blekinge län

Blekinge län omfattar 2 931 kvadratkilometer landyta och har 159 056 invånare. Värdet för andel företagare är det tredje lägsta i landet med 5,1 procent (2018).

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.