Sysselsättningsgrad, Blekinge län

Blekinge län omfattar 2 931 kvadratkilometer landyta och har 158 740 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det femte lägsta i landet med 80,0 procent (2022).

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.