Andel högutbildade, Blekinge län

Blekinge län omfattar 2 931 kvadratkilometer landyta och har 159 056 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 23,9 procent (2020).

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.