Andel högutbildade, Blekinge län

Blekinge län omfattar 2 931 kvadratkilometer landyta och har 158 740 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 25,0 procent (2022).

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.