Skattesats, Blekinge län

Blekinge län omfattar 2 931 kvadratkilometer landyta och har 159 056 invånare. Värdet för skattesats är det femte högsta i landet med 33,90 procent (2021).

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till länet och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.