Befolkningsökning, Blekinge län

Blekinge län omfattar 2 931 kvadratkilometer landyta och har 159 056 invånare. Värdet för befolkningsökning är det tredje lägsta i landet med −0,2 procent, treårsbasis (2017-2020).

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.