Befolkningsökning, Blekinge län

Blekinge län är till landytan det minsta länet i landet. Länet består av 5 kommuner och har en landareal på 2 947 kvadratkilometer, vilket är knappt 1 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Karlskrona.

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.