Invånare i länet, Blekinge län

Blekinge län omfattar 2 931 kvadratkilometer landyta och har 158 740 invånare. Antalet invånare i länet är det tredje lägsta i landet.

Antal personer boende i länet den 31 december varje år.