Enkla jobb – internationellt

Sverige är det land inom EU som har lägst andel enkla jobb, det vill säga jobb som inte kräver någon utbildning eller endast grundläggande sådan. 

ISCO-08 är ett internationellt överenskommet system för att klassificera jobb baserat på hur kvalificerade de är. Totalt finns 436 olika grupper fördelade på tio huvudgrupper. Dessa huvudgrupper kännetecknas av att kraven på utbildning och specialisering skiljer sig åt mellan dem.

Storleken på den grupp som har lägst utbildningskrav, så kallade enkla jobb, varierar betydligt mellan olika länder. Inom EU är det till exempel vanligare med enkla jobb i Sydeuropa, men även länder som Danmark och Belgien ligger över genomsnittet.

Vanligast förekommande är enkla jobb på Cypern där de utgör nästan 16 procent av alla jobb. Genomsnittet för hela EU ligger på drygt 9 procent och minst vanligt förekommande är enkla jobb i Sverige där de endast utgör 5 procent av samtliga jobb.

Att Sverige har få enkla jobb kan höra samman med att vi har en sammanpressad lönestruktur med höga ingångslöner. Sverige har lägst lönespridning av samtliga EU-länder om man jämför medianlönen med lönen för de 10 procent som tjänar minst, vilket visas i miniatyrdiagrammet. Höga ingångslöner kan göra att lågproduktiva jobb slås ut då det inte blir ekonomiskt lönsamt att anställa personer på den typen av tjänster.