Nyanmälda platser

110 945Antal
feb-20

I februari uppgick antalet nyanmälda platser på Arbetsförmedlingen till 110 945. Det är 6 881 platser färre jämfört med samma månad föregående år. Det är stora säsongsvariationer i antalet nyanmälda platser. Under sommarmånaderna går aktiviteten i näringslivet ned och antalet nyanmälda platser minskar.  

Varje månad publicerar Arbetsförmedlingen hur många lediga jobb och hur många varsel som har kommit in. Antalet nyanmälda platser kan ses som en indikator för hur det går på arbetsmarknaden och hur arbetsgivare ser på framtiden. Ett ökat antal nyanmälda platser kan tolkas som att arbetsgivare är optimistiska om framtiden, och tvärtom om antalet nyanmälda platser minskar. Definitionen av nyanmälda platser är antalet nya lediga jobb som arbetsgivare har anmält till Arbetsförmedlingen. Nya lediga jobb innebär arbeten som har en varaktighet på minst 11 dagar upp till en tillsvidaretjänst. Det är dock inte alla nya lediga jobb som anmäls till arbetsförmedlingen.

Värt att notera vad gäller diagrammet är att antalet nyanmälda platser är säsongsberoende, nedgången under sommarmånaderna beror i högre utsträckning på semestertider snarare än konjunkturförändringar. Just säsongsvariationerna gör det viktigt att jämföra siffrorna med motsvarande månad året innan och inte månaden före samma år. Om man vill bedöma trenden är det bäst att studera den säsongsrensade serien.

Antal nyanmälda platser är också konjunkturberoende. Under slutet av 80-talet anmäldes kring 80 000 nya jobb per månad och i början av 90-talet endast kring 30 000 nya jobb per månad. Antalet steg sedan successivt, med en dipp efter IT-bubblan, fram till sommaren 2008. Botten nåddes i maj 2009 men har återhämtat sig efter det.