Långtidsarbetslöshet - internationellt

En person som är långtidsarbetslös har varit arbetslös kontinuerligt under mer än sex eller tolv månader. Sverige har lägst andel långtidsarbetslösa i EU och ligger långt under OECD-snittet.   

I diagrammen ovan redovisas hur stor andel av de arbetslösa som har varit utan jobb i mer än sex respektive tolv månader. Sverige är bland de länder med lägst andel inom Europa. Länder som Bulgarien, Grekland och Makedonien har en mycket hög andel långtidsarbetslösa. Både Österrike och Tyskland ligger en bra bit över Sveriges nivåer även om de har lägre arbetslöshetstal än Sverige.

Notera att statistiken mäter hur många av de arbetslösa som vid en given tidpunkt har varit arbetslösa mer än ett halvår. Att en tredjedel är långtidsarbetslösa betyder alltså inte att var tredje person som blir arbetslös kommer att bli långtidsarbetslös. Eftersom personer som får jobb försvinner ur arbetslöshetsstatistiken blir de med långa perioder överrepresenterade.

Notera också att statistiken skiljer sig något från SCB. Detta beror på att SCB redovisar gruppen med okänd duration och exkluderar den gruppen från beräkningen.