Arbetslöshet - internationellt

Arbetslösheten i Sverige ligger idag en bit under genomsnittet i EU. Tjeckien har EU:s lägsta arbetslöshet på knappt 3 procent. Grekland ligger i topp med arbetslöshetstal kring 20 procent. Bland länder utanför EU har både Japan och Island låg arbetslöshet.

Diagrammet visar andelen arbetslösa av arbetskraften mellan 15-74 år. Inom Europa varierar arbetslösheten kraftigt, från Spanien och Grekland med en arbetslöshet kring 20 procent till Malta och Tjeckien med en arbetslöshet på omkring 3 procent.

I högerspalten kan du klicka på miniatyrdiagrammet som visar arbetslösheten över tid. Som framgår av tidsserien steg arbetslösheten i EU efter finans- och skuldkrisens start 2008. Situationen förvärrades ytterligare under 2011 då skuldproblemen blev uppenbara i många euroländer. De senaste åren har arbetslösheten i EU återigen sjunkit.

Länder med låg total arbetslöshet brukar också att ha låg ungdomsarbetslöshet medan länder med hög total arbetslöshet också har hög ungdomsarbetslöshet.