Arbetslöshet - internationellt

Arbetslösheten i Sverige ligger idag en bit under genomsnittet i EU. Tjeckien har EU:s lägsta arbetslöshet på omkring 2 procent medan Grekland ligger i topp med arbetslöshetstal kring 19 procent. Bland länder utanför EU har både Japan och Island låg arbetslöshet

Diagrammet visar andelen arbetslösa av arbetskraften mellan 15-74 år. Inom Europa varierar arbetslösheten kraftigt, från Grekland med en arbetslöshet kring 19 procent till Tjeckien med en arbetslöshet på drygt 2 procent.

I högerspalten kan du klicka på miniatyrdiagrammet som visar arbetslösheten över tid. Som framgår av tidsserien steg arbetslösheten i EU efter finans- och skuldkrisens start 2008. Situationen förvärrades ytterligare under 2011 då skuldproblemen blev uppenbara i många euroländer. De senaste åren har arbetslösheten i EU återigen sjunkit.

Länder med låg total arbetslöshet brukar också att ha låg ungdomsarbetslöshet medan länder med hög total arbetslöshet också har hög ungdomsarbetslöshet.