Arbetskraftsinvandring från utanför EU/EES

Det är arbetsgivarna som bedömer om det finns behov för arbetskraftsinvandring i Sverige. När efterfrågade kompetenser saknas bland den inhemska arbetskraften kan arbetsgivare anställa utländska medborgare som får tidsbegränsade arbetstillstånd. De tidsbegränsade arbetstillstånden har ökat under ett antal år med undantag för vad som ser ut att ha varit ett tillfälligt avbrott under Coronapandemin.

För att personer utanför EU/EES ska få komma till Sverige och arbeta krävs ett arbetstillstånd. En grundläggande förutsättning för att få arbetstillstånd är att den sökande redan har ett jobberbjudande i Sverige som han/hon kan försörja sig på eller är anhörig. Första gången ett arbetstillstånd beviljas kallas det för förstagångstillstånd. Förstagångstillstånden är tidsbegränsade på maximalt två år och efter det kan man ansöka om förlängning. Efter fyra år går det att ansöka om permanent uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl, det vill säga tillstånd att bo och arbeta i Sverige på obestämd tid.

Innan en arbetsgivare kan anställa någon som är bosatt utanför EU/EES eller Schweiz måste tjänsten först utannonseras inom EU/EES och Schweiz i minst 10 dagar, till exempel på Arbetsförmedlingens platsbank och den europeiska platsbanken EURES. Arbetsgivaren måste erbjuda anställningsvillkor och lön som är i linje med kollektivavtalen och arbetstagaren arbeta i den omfattning att månadslönen uppgår till minst 13 000 kr före skatt. Berörd facklig organisation ska också få möjlighet att uttala sig om anställningsvillkoren. Inom vissa branscher, som till exempel städ, hotell- och restaurang och bygg, ska arbetsgivaren också kunna visa att det finns resurser i företaget för att betala ut minst tre månadslöner. Ytterligare krav ställs på arbetsgivare som anställer till exempel artister, bärplockare eller gästforskare. Mer om yrkesfördelningen kan du läsa här.

De regler som gäller för arbetskraftsinvandring trädde i kraft i december 2008. En reform genomfördes då med målet att göra det enklare att komma till Sverige för att jobba. Reformen innebar bland annat att det idag är arbetsgivarna som avgör om det finns behov av utländsk arbetskraft. Tidigare var det Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, som gjorde den bedömningen tillsammans med facket. AMS bestämde också hur länge ett uppehållstillstånd skulle gälla.