Ekonomifakta

Statlig inkomstskatt – något för alla

Publicerad: 2017-06-21

När statlig inkomstskatt eller värnskatt diskuteras ligger det nära till hands att prata om att det är en skatt för höginkomsttagare. Ofta glöms det dock att inkomster tenderar att variera över tiden. Fler än man kan tro kommer någon gång att bli höginkomsttagare.

Varje år tar runt 100 000 svenskar studenten och ungefär lika många fyller 65. Två händelser som vardera årligen endast inträffar för cirka en procent av Sveriges befolkning, men som nästan alla av oss får vara med om någon gång i livet. Till exempel är 20 procent av befolkningen idag över 65 år men de flesta av oss kan förväntas att någon gång fylla 65. En fördelning av grupper för ett enskilt år säger därför inte så mycket om hur många som någon gång upplevt eller kommer att uppleva en viss händelse.

Detsamma gäller när vi pratar om vilka som betalar höga marginalskatter. Under 2018 väntas exempelvis 38 procent av alla heltidsarbetande poliser betala en hög marginalskattmarginalskatt:, det vill säga en marginalskattmarginalskatt: på över 50 procent. 38 procent får alltså mindre än hälften kvar av en löneökning. Men eftersom det finns en lönespridninglönespridning: inom yrket säger den siffran inte särskilt mycket om hur många poliser som någon gång kommer att ligga över gränsen under sin karriär.

Mer än hälften får mindre än hälften kvar

Detta blir tydligt när man snävar in perspektivet och endast tittar på åldersgruppen 45-55 år. Som framgår av tabellen är andelen som betalar hög marginalskattmarginalskatt: då 25 procentenheter högre, hela 63 procent. Detta följer givetvis av att lönen stiger med erfarenhet, ytterst få har en ingångslön på över 38 000 direkt efter avslutade studier. För de poliser som blir kvar i yrket kan vi då säga att minst 63 procent någon gång under sitt yrkesliv kommer att bli höginkomsttagare och betala dessa höga skatter.

Loading

Detta sätt att se på skatter gäller givetvis inte bara poliser utan även andra yrkesgrupper. Vi kan se att för universitets- och högskollärare så betalar 51 procent av hela kåren hög marginalskattmarginalskatt: jämfört med 83 procent i ålder 45-55.

Loading

av Christian Holmström

Publicerad: 2017-06-21

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Skatt