Ekonomifakta

Så blir det nya jobbskatteavdraget

Publicerad: 2018-12-12

Idag röstade riksdagen igenom Moderaternas och Kristdemokraternas budget för 2019. Den största satsningen görs på att utöka jobbskatteavdraget på inkomster upp till 31 310 kronor. Som mest blir det en skattesänkning för löntagare på knappt 210 kronor per månad.

Budgeten för 2019 innebär att jobbskatteavdragetjobbskatteavdraget: kommer att förstärkas på inkomster upp till 31 310 kronor i månaden. Diagrammet nedan visar hur de nya reglerna påverkar avdraget jämfört med de oförändrade reglerna som fanns i övergångsbudgeten vid olika månadslöner.

Loading

Det nya jobbskatteavdragetjobbskatteavdraget: kommer att ge mer i plånboken för de flesta löntagare, som mest cirka 210 kronor per månad. Det blir dock inte några förändringar av avtrappningen för inkomster över 52 500. Precis som tidigare trappas avdraget ned med tre procent av inkomstinkomst:ökningen tills avdraget är nere på noll kronor.

Det nya jobbskatteavdragetjobbskatteavdraget: leder dock inte till några betydande förändringar av marginalskatterna. Det blir en marginell sänkning med runt 0,5 procentenheter när jobbskatteavdragetjobbskatteavdraget: får full kraft. Mest iögonfallande är att det sker en förskjutning av marginalskattetrappan åt höger, det vill säga det krävs en högre inkomstinkomst: för att få samma marginalskattmarginalskatt: som tidigare. I diagrammet nedan visas hur förändringarna påverkar marginalskattenmarginalskatten:.

Loading

I diagrammet visas även effekten av den höjda brytpunkten för statlig inkomstskatt. Brytpunkten höjs från 40 600 kronor till 42 000 kronor. Det innebär att trappsteget som den statliga inkomstskatten på 20 procent bidrar till förskjuts åt höger och infaller först vid en högre inkomstinkomst:. Den högsta nivån på marginalskattenmarginalskatten:, 60 procent, påverkas dock inte av förändringarna i budgeten eftersom både värnskattenvärnskatten: och avtrappningen av jobbskatteavdragetjobbskatteavdraget: finns kvar.

av Christian Holmström

Publicerad: 2018-12-12

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Skatt