Ekonomifakta

Miljöskatter

Senast uppdaterad: 2023-12-29

Miljöskatter är ett ekonomiskt verktyg som syftar till att minska miljöskadliga aktiviteter genom att internalisera de externa kostnaderna. År 2020 utgjorde miljöskatter i Sverige 2,07 procent av BNP. Detta är lägre än jämföbara OECD länder i Europa.

Loading

Inom miljöekonomi är konceptet av externa effekterexterna effekter: centralt. Externa effekterExterna effekter: uppstår när en produktion eller konsumtion påverkar tredje part utan att dessa effekter återspeglas i produktens pris. Miljöskatter är ett sätt att internalisera dessa externa kostnader. Genom att beskatta produkter eller aktiviteter som ger upphov till miljöskador, överförs en del av de sociala kostnaderna tillbaka till producenten eller konsumenten. Detta gör miljöskadliga varorvaror: och tjänstertjänster: dyrare, vilket minskar efterfråganefterfrågan: och uppmuntrar till användning av mer miljövänliga alternativ.

Ett klassiskt exempel på miljöskatt är koldioxidskatten, som syftar till att minska utsläppen av växthusgaserväxthusgaser:. Genom att beskatta fossila bränslenfossila bränslen: baserat på deras koldioxidutsläpp, blir det dyrare att producera och konsumera dessa bränslen. Detta uppmuntrar till investeringar i förnybar energienergi: och energieffektivitet. En sådan skatt är inte bara effektiv för att minska utsläppen, utan kan också generera intäkter som kan användas för att finansiera miljöprojekt eller sänka andra skatter.

Det finns däremot utmaningar med miljöskatter. Det kan till exempel vara svårt att bestämma den skattenivå som speglar de verkliga miljökostnaderna. För höga skatter kan skada ekonomin, medan för låga skatter inte har tillräcklig effekt på miljöbeteendet. Dessutom kan miljöskatter påverka låginkomsttagare oproportionerligt hårt vilket kräver kompensationsmekanismer.

Senast uppdaterad: 2023-12-29

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Klimat och miljö