Ekonomifakta

Kvinnor på arbetsmarknaden

Senast uppdaterad: 2024-01-26

Sysselsättningsgraden bland kvinnor i åldern 16-64 år ligger på knappt 77 procent. Det är 3,7 procentenheter lägre än männens sysselsättningsgrad. Under 1970- och 80-talen minskade skillnaden i sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män betydligt.

Loading

Sysselsättningsgraden bland kvinnor är hög i Sverige. Andelen sysselsatta kvinnor är dock fortfarande lägre än andelen sysselsatta män eftersom kvinnor i högre utsträckning står utanför arbetsmarkanden. För åldersgruppen 16-64 år är sysselsättningsgraden bland kvinnor 76,9 procent. För män ligger den på 80,6 procent.

Kvinnors sysselsättningsgrad ökade kraftigt under 1970-talet. Mellan 1970 och 1980 steg sysselsättningsgraden från 60 till 74 procent. Som högst var sysselsättningsgraden år 1990 då den låg på 81 procent.

Under åren har flera reformer införts som har uppmuntrat och gjort det möjligt för kvinnor att arbeta utanför hemmet. I listan nedan anges några av dessa reformer:

Senast uppdaterad: 2024-01-26

av Simon Torstensson

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Arbetsmarknad