Ekonomifakta

Utstationerad arbetskraft i Sverige

Senast uppdaterad: 2023-02-21

Utstationerad arbetskraft är anställda som tillfälligt arbetar i ett annat land på uppdrag av sin arbetsgivare. Under 2023 gjordes 164 037 anmälningar rörande utstationering i Sverige. Antalet utstationerade arbetstagare i Sverige motsvarar mindre än 1 procent av samtliga anställda i landet.

Loading

Utstationerad arbetskraftarbetskraft: är anställda som tillfälligt arbetar i ett annat land på uppdrag av sin arbetsgivarearbetsgivare:. Under 2023 gjordes 164 037 anmälningar rörande utstationering i Sverige. Antalet utstationerade arbetstagarearbetstagare: i Sverige uppskattades till 74 343. Samma arbetstagarearbetstagare: kan återkomma i flera anmälningar, därför är det uppskattade antalet utstationerade lägre än antalet anmälningar.

För att företagföretag: ska kunna verka fritt på EUEU::s gemensamma marknadmarknad: måste de kunna utföra uppdrag i andra länder än där man har sin huvudsakliga verksamhet. Ibland innebär det att företagföretag: stationerar anställda utomlands under en begränsad tid.

De flesta utstationeringar sker under relativt korta tidsperioder. Under 2023 var cirka 90 procent av utstationeringarna till Sverige är kortare än sex månader.

Majoriteten av de utstationerade arbetstagarna återfinns inom byggbranschen, som stod för 43 procent av alla anmälningar, följt av tillverknings-branschen (25 procent) och IT-branschen (8,5 procent)

De flesta utstationerade arbetstagarna i Sverige kommer från länder i vårt närområde. Under 2023 kom nära var femte arbetstagarearbetstagare: från Polen. Som framgår av diagrammet nedan kommer dock inte alla från EUEU:-länder. Till exempel sker det en viss utstationering från Indien, framförallt till Stockholm och då företrädelsevis inom IT-sektorn.

Senast uppdaterad: 2023-02-21

av Katarina Wagman

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Arbetsmarknad