Förmögenhetsskatt

Sverige avskaffade förmögenhetsskatten 2007. När den fanns svarade den bara för några promillen av de totala skatteintäkterna. Precis som Sverige har flera EU-länder har valt att avskaffa skatten under de senaste decennierna.

En webbläsare som stöder JavaScript och SVG krävs för att se det här diagrammet.

Förmögenhetsskatten i Sverige avskaffades den 1 januari 2007. Tidigare uppgick den till 1,5 procent på förmögenheter över 1,5 miljoner kronor för ensamstående och 3 miljoner kronor för gifta eller sammanboende.

Inom EU är det endast Spanien som har renodlad förmögenhetsskatt på inhemska tillgångar. Spanien avskaffade visserligen skatten 2008, men återinförde den igen i samband med den finansiella krisen 2011. Utöver Spanien har tre EU-länder varianter på förmögenhetsskatt. Belgien införde 2018 en skatt på vissa finansiella tillgångar. Italien har en förmögenhetsskatt på tillgångar i utlandet. Nederländerna har en form av förmögenhetsskatt även om det inte är själva förmögenheten som sådan som beskattas utan en antagen avkastning.

Övriga EU-länder har antingen aldrig haft en förmögenhetsskatt eller valt att avskaffa den. Till exempel avskaffade Österrike sin förmögenhetsskatt 1994, Tyskland 1997 och Finland 2006. Det senaste EU-landet att avskaffa förmögenhetsskatten var Frankrike, som tog bort den vid årsskiftet 2017/18.

I tabellen nedan redovisas hur stora skatteintäkter förmögenhetsskatten genererade i Sverige fram till 2007. Som andel av de totala skatteintäkterna rörde det sig i normalfallet om mellan 0,3 till 0,5 procent.

Förmögenhetsskatten 1995-2007

Miljoner kronorAndel av totala skatteintäkter (%)
19952 8550,33
19963 1440,34
19973 5840,37
19985 1470,49
19995 4530,49
20006 0270,51
20018 5900,73
20028 2230,70
20036 4930,53
20043 9340,30
20054 8970,36
20066 1420,43
200700,00
LADDA NER
Källa: ESV och SCB
Avser summan av förmögenhetsskatten för fysiska och juridiska personer.