Räntor och inflation

Här kan du ladda hem Ekonomiprojektet om räntor och inflation. Detta projekt handlar om att få en fördjupad förståelse för det finansiella systemet. Fokus ligger på att förstå relationen mellan inflation och ränta samt hur marknadsräntor påverkas av styrräntan (tidigare kallad reporäntan). Med detta projekt skapas bland annat en ökad förståelse för var inflation är, syftet med Riksbanken och Riksbankens inflationsmål samt styrräntan.

Ränta är ett ord man ofta hör talas om, kanske speciellt när det pratas om banker. Ofta pratas det mycket ränta i samband med stora lån, till exempel när föräldrarna ska köpa hus eller ny lägenhet. När man pratar om Sveriges ekonomi, exempelvis på ekonominyheterna, talas det också om ränta men ofta då om styrräntan. Ibland tar stora ekonomer plats i TV-rutan och uttalar sig om ifall de tror att styrräntan kommer att öka eller minska. I många fall brukar också begreppet inflation nämnas. En gemensam nämnare för de två begreppen brukar nästan alltid vara Riksbanken. Faktum är att om man läser lite om ränta och inflation så är de ganska enkla begrepp förklädda i svåra ord.

Hjälp på vägen...

Här förklaras vad styrräntan är och hur den har utvecklats i Sverige. Här finns information om vad inflation är för något och vilka faktorer som påverkar inflationen. Vi förklarar också vad inflationsmålet är och varför vi har ett inflationsmål.

 

Hjälp på fördjupningsvägen...

Fakta om vad som påverkar vår växelkurs och vad det betyder för Sverige: Växelkursutveckling

 

Ladda ner Ekonomiprojektet - Räntor och inflation här: Ekonomiprojektet: räntor och inflation (pdf)