Patent - internationellt

Ett sätt att mäta avkastningen på forskning och utveckling, FoU, är att titta på antal patent. För patent sökta i Europa, Japan och USA ligger Sverige på fjärde plats av OECD-länderna. Den största ökningen av patent har dock skett i Asien. 

OECD har tagit fram ett mått, kallat triadic patent families, som gör det möjligt att jämföra olika länders innovativa aktivitet. Triadic patent families är patent som tas/ansöks om, för en och samma innovation, vid de tre största patentkontoren, det vill säga i Europa, USA och Japan.

Mätt på detta sätt är de mest innovativa länderna inom OECD och OECD:s samarbetsländer: Japan, Schweiz och Sverige. Men den starkaste utvecklingen har skett i Asien där länder som Sydkorea, Kina och Indien har haft en stadig tillväxt i antalet patent.

Antalet patent kan ses som en indikator på avkastningen av FoU. Sverige, Japan och Schweiz är exempel på länder som har höga investeringar i FoU och som också producerar ett stort antal patent.