Marginalskatt i Sverige och internationellt

Marginalskatten är skatten på den sista intjänade hundralappen. Om summan av skatter på den sist intjänade hundralappen är 55 kronor, så är marginalskatten 55 procent. Som mest uppgår marginalskatten i Sverige till 60 procent vilket är högst i världen. Vill du räkna ut din egen marginalskatt kan du använda vår räknesnurra.

Marginalskatten visar hur mycket skatt man betalar på en löneökning. Den påverkar på så vis drivkrafterna till att jobba lite mer eller anstränga sig hårdare för att därmed öka sin inkomst.

Marginalskatten stiger gradvis med inkomsten. Först ökar den upp mot kommunalskattesatsen. När årsinkomsten sedan når 468 700 kronor, den nedre brytpunkten år 2018, börjar man betala statlig inkomstskatt. Då stiger marginalskatten till 52 procent.

Vid en årsinkomst strax över 616 000 kronor stiger marginalskatten på arbetsinkomster med tre procentenheter på grund av att jobbskatteavdraget då börjar att reduceras. Denna förändring genomfördes år 2016.

Vid en årsinkomst på 675 700 kronor, den övre brytpunkten, ökar den statliga inkomstskatten med fem procentenheter. Ökningen efter den övre brytpunkten är det som ofta kallas för värnskatt. Då stiger marginalskatten till 60 procent. Eftersom personer över 65 år har ett förstärkt grundavdrag ligger deras brytpunkter högre: 494 300 kronor respektive 694 900 kronor.

Räknar man även in arbetsgivaravgiften uppgår den högsta marginalskatten till 70 procent. Det betyder att om arbetskraftskostnaden, det vill säga lön plus arbetsgivaravgift, höjs med 100 kronor går 70 kronor till skatt och 30 kronor blir kvar till den anställde.

En jämförelse av 140 länder genomförd av KPMG visar att inget annat land i världen tillämpar har en lika hög maximal marginalskattesats som Sverige. Det är dock inte enbart själva skattesatsen som gör att Sverige sticker ut internationellt, utan även att den sätter in vid relativt låga inkomster. För att se detta kan man jämföra var gränsen för den högsta marginalskattesatsen ligger i förhållande till en hög lön. En hög lön definieras här som 167 procent av en genomsnittslön i respektive land.

Som framgår av diagrammet nedan ligger den gränsen för svensk del 11 procent lägre än en hög lön. I flera länder är gränsen satt så pass högt att den i praktiken innebär att de högsta marginalskatterna endast berör ett mycket litet antal individer. I Tyskland ligger exempelvis gränsen nästan 220 procent över en hög lön och i Österrike, där gränsen ligger vid 1 000 000 euro i årsinkomst, är avståndet till en hög lön långt över 1 000 procent.